කළණ මිත්‍රයා...

සියලු දුක් කෙලවර කරගැනීම පිණිස සහාය ලබාදෙයි... සැබෑ සතුට දිවියට ලඟා කරගැනීමට උපකාරයක්ම වෙයි. අන්න ඒ නිසාම කළ්‍යාණ මිත්‍රයාව නිවැරදිව හඳුනාගැනීම වැදගත් වෙනවා... නිර්වාණ ධර්ම සමඟ එකතුවන ඔබට ඒ වාසනාව ලැබෙනවා නොඅනුමානයි...

දහම් පොත

මිනිසුන් වන අපට ප්‍රඥාවට මුල්තැන දුන්නහොත්... ඉවසීමට මුල්තැන දුන්නහොත්... තුන් ලෝකයටම ආදරය, කරුණාව, මෙත් සිත, ගෞරවය වැනි උසස් ගුණයන් පතුරවන්නට අපහසුතාවයක් නැත. ඒ නිසා තම තමන්ගේ සිත් තුල සැඟව ඇති... වැසී ඇති ආදරය කරුණාව ගෞරවය මතුකර ගන්නට, තවත් හදවතකට සැනසීම ලබා දෙන්නට ආගම් ජාති කුලමල තත්ව තානාන්තර භේදයකින් තොරව කටයුතු කරමින් තවත් බොහෝ සිත් සතන් සුවපත් කරනු පිණිස “දහම් පොත“ ඔබට අවස්ථාවක් වනු ඇත!