වියරුව ද? මනුෂ්‍යත්වය ද?

ජූනි 2022 කතු වැකිය

වියරුව ද? මනුෂ්‍යත්වය ද?

සටහනේ අන්තර්ගතය

අපි වැඩියෙන් ම කරන්න කැමති අපි ආශා කරන දේවල් නේ නේද?

එහෙනම් බලන්න...

දිනය පුරාවට වැඩියෙන් ම කලේ මොකක්ද කියලා?

සිත, කය, වචනය... සිතිවිලි, ක්‍රියා, වදන්...

පිරිලා තිබ්බේ මොනවා ගෙන් ද?

තරහ... ද්වේශය... ක්‍රෝධය... වෛරය...!!!

මේවා එක්ක බැඳිලා තියෙනවා, නපුරු වචන... දෝෂාරෝපණ, චෝදනා, සාප කිරීම්...

මේ දේවල් වලට ඔබ කොතරම් බැඳිලා ද බලන්න! 

ඔව්! ඔබ!

දවස පුරාවට එන අරමුණු වලට ප්‍රතිචාර දැක්වූවේ කොහොමද?

වටේ පිටේ අරමුණක් ලැබුණේ නැත්නම්

ජීවිතේ ට ඇහැටවත් දැකලා නැති මනුස්සයෙක් ගේ...

කොහේ හෝ සිටින සත්වයෙක් ගේ...

ක්‍රියාකලාපයක් ගැන හොය හොයා හෝ,

තරහ... ද්වේශය... ක්‍රෝධය... වෛරය...

ඇති කර ගන්නවා නේද?

නපුරු වචන... දෝෂාරෝපණ, චෝදනා, සාප කිරීම්... 

දිනය ගත වෙන විට මේ විශ්වයට, ඔබගෙන් තරම් හානියක්...

ඔබගේ වෛරයට ලක් වූවන් ගෙන් වත් වෙලා නැතිව ඇති...

යම් වරදක් කරන පුද්ගලයා හෝ සත්වයා ඒ වරද කර අවසන්...

ඔවුන් ඒ දේවල් වලින් පසුතැවෙනවා ද විය හැකියි...

නැවත නො කරන්නට අදිටන් කර ගන්නවා ද විය හැකියි...

ඒ නිසා එවන් වූවන් ගෙන් විශ්වයට ම හානි වීම සිදු වන්නේ

ඔවුන් ඒ වරද කරන්නට සහ ඒ වරද නිවැරදි යැයි සිතන තාක් පමණයි... 

නමුත් ඔබ?

ඒ පාර්ශවයන් ගැන නො දැන... නො දැක...  

අතීතයේ කලාය... දැනුත් කරනවා ය... මතු අනාගතයේ දීත් කරාවි ය...

ලෙසින් සිත සිතා... හොය හොයා...

දවසේ කොතරම් කාලයක් ඔබ,

සියයට සියයක් හේතු නො දැන, කරුණු නො දැන

නො දන්නා යමක් හෝ යමෙක් කෙරෙහි...

සියයට සියයක් දන්නවා සේ සිතා...

ඔබගේ සිත, කය, වචනය...

තරහෙන්... ද්වේශයෙන්... ක්‍රෝධයෙන්... වෛරයෙන්...

කොතරම් පුරවා ගන්නවා ද බලන්න... 

ඒ නිසයි සියල්ල දන්නා... සියල්ල දක්නා...  සර්වඥයන් වහන්සේලා විසින්,
මේ හිතන, පතන, හැසිරෙන ආකාරය ආගාධයට ම පත් වන කාරණා ලෙසින් පෙන්වා දුන්නේ... 

ඔබ තරහ ට... ද්වේශය ට... ක්‍රෝධය ට... වෛරය ට...

ආදරය කරන තරම්... ඒවත් එක්ක බැඳිලා ඉන්න තරම්...

ආදරය ට... කරුණාවට... මෛත්‍රියට... අවිහිංසාවට...

බැඳුනා නම්... 

පින්වත් මිනිසුනේ මේ අහන්න...

ජීවිතය කොයි මොහොතේ නැති වෙයි ද දන්නේ නෑ...

ඔබ දැනටමත් අසනීපයෙන් නේද ඉන්නේ?

ඒ ගත කරන සුළු මොහොතත්...

ඔබ සියල්ලෙන් සියල්ල දන්නේ වත් නැති...

ඔබ අසා ගත් පරිදි... ඔබ තොරතුරු දැන ගත් පරිදි...

ගත්ත තීන්දු තීරණ අනුව...

ඔබේ අවසාන සිතිවිලි කිහිපයත්,

තරහෙන්... ද්වේශයෙන්... ක්‍රෝධයෙන්... වෛරයෙන්... නම්...

ඔබේ මුවින් පිට වන අවසාන වචන කීපයත්,

නපුරු... දෝෂාරෝපණ, චෝදනා, සාප කිරීම් වලින් පිරිලා නම්... 

ඔබ දුර්ලභ ව ලැබූ මනුස්සයෙක් වීමේ ප්‍රතිලාභය,

නැති කර ගත්ත විදිය හරිම ශෝචනීයයි!

ඔබ ලැජ්ජා විය යුතු කරුණ නම්...

එතරම් විනාශයක් ඔබ ඔබට ම කර ගත්තේ,

ඔබ සියල්ලෙන් සියල්ල හේතු ඇතිව නො දන්නා... නො දක්නා...

මේ ජීවිතයේ දීත් කොහෙන් හෝ අසා ගත්තා වූ,

සුළු මාත්‍ර තරමින් දන්නා කාරණයට වීමයි! 

ඔරලෝසු කටුව බලන්න...

ටික්... ටික්... ටික්...

ඔව්... ඔබට කාලයක් නෑ!

නමුත් මේ තත්පරයත් ඇති...

ඔබව ගලවා ගන්නට...

වියරුවෙන් ම මිය යනවා ද?

ප්‍රඥාවන්ත ව මරණය ඉක්මවනවා ද?

අඩුම තරමේ මනුස්සයෙක් වීමේ ලාභය වත් භුක්ති විඳිනවා ද?

තීරණය ඔබ අතේ!

ඒ තීරණය නිසා, මෝඩයෙක් හෝ නුවණක්කාරයෙක් බිහි වීම ද

ඔබට ම භාරයි!

රජිතා විදුරන්සි | කැළණිය, ශ්‍රි ලංකා