සාදරයෙන් පිළිගනිමි!

ප්‍රඥාවන්තව දිවි සරු කරගැනීමට සාමය සතුට බෙදන මාගේ මුහුණු පොතේ ගිණුමේ මිතුරු මිතුරියන් අතරට සාදරයෙන් පිළිගනිමි!!! රාගය ද්වේශය පිණිස හිතන කියන කරන යම් මොහොතකද ඒ සෑම මොහොතකම එයින් දැවෙන පළවෙනි පුද්ගලයා තමන්ම වේ. නවීන තාක්ෂණය, සමාජ ජාලා ප්‍රඥාව ලැබීම පිණිස උපකාර කරගැනීමට ප්‍රඥාවන්තවන්නේ නම් තමනුත් ගැලවී තවත් බොහෝ පිරිසකටද යහපත උදා කරදීමට හැකිය. අන්තර්ජාලයේ යමක් දමන්නට මත්තෙන් සිය දහස් වාරයක් සිතන්න! මන්ද අනුවණකමින් ගන්නා පුංචි නොසැලකිලිමත් තීරණයක් ඔබගේ මුළු ජීවිතයටමත් තවත් බොහෝ පිරිසකටත් හානියක් විය හැකිය!

රජිතා විදුරන්සි | කැළණිය, ශ්‍රි ලංකා

මෙවැනි සඳහම් ඇසුර වැඩියෙන් ලබනට පිවිසෙන්න;