සත්‍ය සොයනා මනස...

ජූලි 2012 කතු වැකිය

සත්‍ය සොයනා මනස...

සටහනේ අන්තර්ගතය

නිවැරදියැයි සිතාගෙන වැරදි වත් පිලිවෙත් තුලට බැසගෙන නිවනක් සොයන්නෝ අප අතර බහුලයි. කුමන කාලයක වුවත් මේ දේ සාමාන්‍යයයි. ඉතින් මේ වරද තමන් තුලද පවතිනවාදැයි විමසා බලා නැණවත්ව කරුණු කාරණා තෝරාගන්නට අවස්ථාවක් දෙන පද පෙලකි.

රැයෙහිද දවාලෙහිද අළුයම සිට සැන්දෑව දක්වාද...

සිටගෙන සිටින විට හිඳගෙන සිටින විට

ඇවිදින මොහොත තුල...  සැතපෙන මොහොත තුල...

සත්‍ය සොයනා මනසකට අවස්ථා නම් බොහෝයි...

වුවද එය අවිවේකී ශබ්ද පිරි මහ මඟක් 

විවේකී නිහඬ රැඳි නිසල වූ ගංතෙරක්...

ඉදිරියෙදී තරහාවෙන් කෑගසන සත්වයෙක්

හෝ වේද සත්වයෙක් දොඩනා සොඳුරු බස්...

සත්‍ය සොයනා මනසකට  අවස්ථා නම් බොහෝයි...

නාස් පුඩු පසුකරන සැමවරක සුසුම් පොද 

ජීවිතයේ යථාර්ථය පෙන්වයි අපුරුවට නිති විදසුන් වඩයි

මේ සැම ගැඹුරින් දකියි...

සත්‍ය සොයනා මනසකට අවස්ථා නම් බොහෝයි...

නොයෙක් තැන් සොයන්නෝ 

යහපත්වූ පන්සල් සෙනසුන් සොයා සොයා සිටින්නෝ...

පොත පතද රුවන් වැකි නොයෙක් ක්‍රම සොයන්නෝ...

ආහාර වස්ත්‍රයද නොයෙක් දෑ තුලින්

බාහිරව නිවීමක් සැනසුමක් සොයන්නෝ...

මේ සෑම දේ තුලින් කුමක් නම් සොයන්නෙහිද?

කොයිබකට යන්නේද මොහොතකට සිතුවෙහිද?

බවුන් වඩනා සොඳුරුතර චාරිකා...

තවත් නුදුටුවේද මේ "මමත්වයේ" චාරිකා...

මෙවන් වූ සිතකට මඟහැරුනු මඟහැරෙන අවස්ථා නම් බොහෝයි...

ඉතින් ඔය මනස යොමුකල යුතුව ඇත 

මොහොතක් පාසා ලැබෙන අවස්ථාවන් තුලට...

සත්‍ය සොයනා මනස ගැඹුරින් හඳුනගෙන

සත්‍ය අත්දැක්මකට...

අතහැර යුතුව ඇත දුකට පත්කරනා "මමත්ව චාරිකා"

ඔබ කොතැන සිටියද...

ඔබ කව්රුන් සමඟද යන වග...

ඔබ අඳින ඇඳුම හෝ ඔබ නිරත කටයුත්ත...

මේ කිසිඳු දෙයක් තුල ඔබට නැත බලපෑම...

බාහිර දේ තුලින් සතුට සොයයි නම්

බාහිර දේ මත සතුට පිණිස යැපේ නම්

දුක පමණි නැත සතුට විදසුන් මනසකින් දැකිය යුතු වේ...

හැම මොහොතකම ලැබෙනා සෑම අරමුණක් තුලම

සත්‍ය දැකගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබෙන බව

දකිනා මනසකට සැනසීම හිමි වනු ඇත...

දිවියම භාවනාවක් බවට පත්වනු ඇත...

වෙලාවක් සොයන්නට... තැනක් සොයන්නට...

හවුලට කෙනෙක් සොයන්නට...

සැනසුම සොයන්නට දිනයක් ලබන්නට...

මේ සියලු දෑ ඉටුවන තුරු මඟ බලානොසිටින්න...

බලපොරොත්තු ඇතිතරමටම එවන් වූ සිතක

දුකද අසහනයද එතරමටම පැනනඟිනු ඇත...

සත්‍ය සොයනා මනසකට අවස්ථා නම් බොහෝයි...

දිවියම භාවනාවක් වී සැනසීම බොහෝමයි...

අවසන මේ සෑම දෙයම ඔබගැනම පමණයි...

ඔබ ඔබව හඳුනාගන්නා තරමටම...

ඔබ ඔබගේ ඇත්ත දකිනා තරමටම...

ඔබට බොහෝ දෑ වැටහෙනු නොඅනුමානයි...

එනිසා එබී බලන්න... වටපිට නොව... ඔබ දෙසටම... ඔබ තුලටම...

ඔබ කව්රුන්ද... "මම" කව්රුන්ද...

දැනගන්න ඔබගේ මනසට ඉඩදෙන්න...

සත්‍ය සොයනා මනසකට අවස්ථා නම් බොහෝයි...

ලද අවස්ථාවන්ගෙන් ඵල නෙලාගන්නට

නුවණැතිව වෙහෙසෙන්න...

සතුට සැනසීම නිවීම නියතයි!!!

රජිතා විදුරන්සි | කැළණිය, ශ්‍රි ලංකා