ලැබූ නව වසර සුභ කරගැනීම පිණිස!

ජනවාරි 2015 කතු වැකිය

ලැබූ නව වසර සුභ කරගැනීම පිණිස!

සටහනේ අන්තර්ගතය

සම්මතයේ අප ජීවත් වන ලෝකය තුල තවත් වසරක් ගෙවී ගොස් අලුත් වසරක් උදාවූවායැයි පිළිගන්නා මේ මොහොතේ සියලු දුක් කෙලවර කරගෙන නිර්වාණ සුවයට පත්වීම පිණිස අංශු මාත්‍ර වශයෙන් හෝ උපකාරයක්ම වෙමින් යුතුකම් ඉටුකරන්නාවූ "නිර්වාණ ධර්ම" වෙබ් අඩවිය සැබෑම සුභ වසරකට සෙත් පතයි!

වසර සුභ වන්නට නම්....

අනිසි දෑහි නිසි සංඥා ගෙන සිදුවී ඇති විපරීතය දැකිය යුතුය...

අනිත්‍ය දෑහි නිත්‍ය සංඥා ගෙන සිදුවී ඇති විපරීතය දැකිය යුතුය...

දුක දෑහි සැප සංඥා ගෙන සිදුවී ඇති විපරීතය දැකිය යුතුය...

අසාර දෑහි සාර සංඥා ගෙන සිදුවී ඇති විපරීතය දැකිය යුතුය...

"මම"ය "මගේ"ය "මගේ ආත්මය" ලෙසින් ගෙන වටිනාකම් දුන් සංඥා විපරීතය දැකිය යුතුය...

මේ සැම දැකගන්නට පෙර නොඇසූ විරූ දහම් දැකිය යුතුය...

ප්‍රඥාවෙන් දහම් දැක දහම් ඇස පහළ කරගත යුතුය...

මෙතෙක් නොදුටු ලෝකය හැඳින ඒ ලෝකය පහළ වීමට හේතු හැඳින,

ලෝක නිරෝධයත් ලෝක නිරෝධ මාර්ගයත් දැකිය යුතුය....

ජීවිතයේ මෙවැනි වසර කීයක් ගත වූවාදැයි නුවණින් විමසන්න...

ඒ සෑම වසරක්ම සැබවින්ම සුභ වූවාදැයි විමසන්න...

වැරදුන තැන හැඳින නුවණින් පිළියම් යොදවන්න...

ලැබූ වසර සුභ වනවා නියතයි දැනගන්න...

කළණ මිතුරු ඇසුර වැඩි වැඩියෙන් ලැබගන්න...

පෙර නොඇසූ විරූ සඳහම් නිති අහගන්න...

නුවණින් හොඳින් විමසා සත්‍ය දැකගන්න...

සිත කය වචනය සංවරයේ පිහිටන්න...

රූපය පෙණ පිඬකි එය නුවණින් දකීවා!

වේදනා දිය බුබුල නිති සිහිපත් වෙත්වා!

සංඥා මිරිඟුවක් සේ දැක විපරීතෙන් මිදේවා!

පතුරු ගැසීමට නුසුදුසු කෙසෙල් කඳ නුවණින් පෙනේවා!

විඤ්ඤාණ මායාකරුට මෙවරත් හසු නොවේවා!

පංචස්කන්ධ ලෝකය දැක මිදේවා!!!

ප්‍රඥාවම වැඩී නිවනින් සුවපත් වෙත්වා!!!

තෙරුවණ් සරණ ලැබ සිහියද, වීර්යයද, නුවණද ලැබේවා!!!

විවෘත මනසකින් සැබෑම බුද්ධිමත් දුර්ලභ මිනිසෙක් ලෙසින් මේ සැම දැකගැනීමට

නුවණින් කටයුතු කරන්නේ නම්...

ලැබූ මේ වසර අසුභ කරන්නට කිසිවෙකුටත් කිසිවකටත් නොහැකි වනු නියතයි!!!

තෙරුවන් සරණින් සැම ලෝ සතට නිවනම වෙත්වා!!!

රජිතා විදුරන්සි | කැළණිය, ශ්‍රි ලංකා