වැසුනු සිත් විවර කර තබන්න!

අගෝස්තු 2018 කතු වැකිය

වැසුනු සිත් විවර කර තබන්න!

සටහනේ අන්තර්ගතය

නොයෙක් නොයෙක් දහම් මතවාදයන් දරාගෙන... සත්ධර්මය මේ යැයි සිතාගෙන... නිවන නම් මෙය යැයි සිතාගෙන... අප මඟ හැරගන්නේ නිවන් මඟමයි... සත්ධර්මයමයි. එහෙත් මොහොතකටවත් එය අපට නොදැනෙන්නේ අපගේ සිත් එතරම්ම වසාගෙන සිටින නිසාමයි. තිලකුණු දකිනවා යැයි කියමින් නොගැලපෙන දහමක් වඩමින් විදසුන් වඩනවා යැයි රැවටී සසර අනාථ වෙලා තිබෙන්නේ අපමයි. අන්න ඒ බව දුටු මොහොතක සිතට නැඟුන වදන් පෙලක් මෙවර කතු වැකිය ලෙසින් එකතු කරන්නට සිත්විය. යහපතක්ම ලබත්වා!!!

හේතු නිසා සකස් වූ ඵලය තුල

යථාස්වභාවය සෙවීම හරියට...

මිරිඟුවේ පෙනෙන වතුර මායාව තුල

හයිඩ්‍රජන් අණු සහ ඔක්සිජන් අණු සොයනවා වගේ වැඩක්! 

පෙර නොඇසූ විරූ දහමක්

එලෙසින් මනින තාක් නුඹ

බුදු හිමියන්ට පමණක් මතු කරන්නට හැකි

දුලභවූ ගාම්භීර දහම සුලභ කොට සරල කොට වරදවා ගන්නවා! 

විද්‍යාඥයින්ට මෙන්ම

දැනුමෙන් පොහොසත් ඕනෑම අයෙකුටද

පහසුවෙන්ම සොයාගන්නට හැකි කරුණක් ලෙසින්

ප්‍රකට කරමින් සුලභ කරමින් සරල කරමින් වරදවා ගන්නවා! 

අනිච්ච දුක්ඛ අනත්ත යැයි කෑ මොර දෙමින්

නිච්ච වූ සුඛ වූ අත්ත වූ ලෝකයක් තුල

අනිච්ච දුක්ඛ අනත්ත සොයනවා...

සකස් වූ ඵලය තුල කෙසේ නම්

ඵලය නොහැදෙන ලකුණු දකින්නද?

විදසුන යැයි නොවිදා දකින මොට්ට වූ සිතටම රැවටෙනවා! 

තම තමන්ගේ මතය මත රැඳී

බුදු දහම මෙයමයැයි ප්‍රකට කරමින්

තර්ක වාද උපවාද අපවාද නින්දා නිග්‍රහ

කෙලෙස් යුද්ධයක අසරණව දැවෙනවා! 

පින්වත් මිනිසුනේ පිබිදෙව්...

සිහිනයෙන් අවදිව සැබෑව දැකගන්නට වෙහෙසවෙව්...

ශාසනය අවසන් වෙමින් යයි...

සත්ධර්මය දුලභවෙමින් යයි...

කළණ මිතුරන් නුඹෙන් ඈත් වෙමින් යයි...

නුඹගේ යුද්ධය නුඹටත් නැති ලොවටත් නැති

කිසිවෙකුටත් නැති හිස් ඵලයක්ම වී යයි...

කළණ මිතුරන් හඳුනාගන්නට...

ප්‍රතිරූපකයන්ගෙන් සත්ධර්මය වෙන් කොට හඳුනාගන්නට...

තෙරුවණේ නිති රැකවරණය ලැබගන්නට...

නුඹේ ඔය වැසුනු සිත විවර කොට තබත්වා!

රජිතා විදුරන්සි | කැළණිය, ශ්‍රි ලංකා