නවතින්න!!!

අගෝස්තු 2013 කතු වැකිය

නවතින්න!!!

සටහනේ අන්තර්ගතය

අනුන්ව නවතා දමන්නට උත්සාහ දරන අප තුල, තමන්ගේ නැවතීම පිණිස කටයුතු සිදුවිය යුතු ආකාරය සම්බන්ධව වදනක් ගොනු වන කතු වැකියකි.

ජාතීවාදීන් විසින් ජාතීවාදීන් නොවෙන්නන්ට කියනවා "නවතින්න" 

ජාතීවාදීන් නොවෙන්නන් විසින් ජාතීවාදීන්ට කියනවා "නවතින්න" 

ආණ්ඩුව විසින් විරුද්ධ පාක්ෂිකයන්ට කියනවා "නවතින්න" 

විරුද්ධ පක්ෂය විසින් ආණ්ඩුවට කියනවා "නවතින්න" 

දෙමව්පියන් විසින් දරුවන්ට කියනවා "නවතින්න" 

දරුවන් විසින් දෙමව්පියන්ට කියනවා "නවතින්න" 

ගුරුවරුන් විසින් සිසුසිසුවියන්ට කියනවා "නවතින්න" 

සිසුසිසුවියන් විසින් ගුරුවරුන්ට කියනවා "නවතින්න" 

ස්වාමිපුරුෂයා විසින් භාර්යාවට කියනවා "නවතින්න" 

බිරින්දෑවරුන් විසින් ස්වාමිපුරුෂයාට කියනවා "නවතින්න" 

ඉහළ මට්ටමේ පටන්ගෙන පහළම මට්ටම දක්වාම, 

හැමෝම අනෙකාට කියනවා "නවතින්න" 

අළුයම දෙනෙත් විවර වූ තැන් පටන්ගෙන...

රාත්‍රී මැදියමේ නින්ද දක්වාම... 

හැමෝම බලාපොරොත්තු වන්නේ අනෙකාගේ "නැවතුම"යි... 

ඔහු කවදාද නවතින්නේ? ඇය කවදාද නවතින්නේ? 

ඔවුන් කවදාද නවතින්නේ? ඇයි ඔවුන්ට නවතින්න නොහැකි??? 

එහෙත්... 

නියම බෞද්ධයා, 

එකම පුද්ගලයෙකුට "නවතින්න" යැයි කියයි... 

එසේත් නැතිනම්... 

එකම ප්‍රබල වූ ප්‍රශ්ණයක් ඇසූවිට, 

යමෙක් සැබෑම බෞද්ධයෙකු බවට පත්වෙයි... 

ප්‍රශ්ණය තමයි... 

"මම නවතින්නේ කවදද???" 

එක් ප්‍රබල ප්‍රශ්ණයක්... 

"මම කවදා නවතියිද???"  

සෑම ප්‍රශ්ණයකටම විසඳුම ලැබෙන... 

අභ්‍යන්තර ගැටලු... බාහිර ගැටලු... සැමටම විසඳුම ලැබෙන... 

අවබෝධ කරගත් මොහොතේ පටන්ගෙන, 

මෙතෙක් කාලයක් ප්‍රශ්ණයක් ගැටලුවක් 

තිබුනේම නැත යන්න වැටහෙන... 

ඒ ප්‍රශ්ණය තමන්ගෙන්ම ඇසිය යුතුය... 

"මම කවදාද නවතින්නේ???" 

ඒ මොහොතේ පටන්ගෙන... 

ලෝකයම නවතීවි... 

සෑම ආකාරයකම සංතෘප්ත නොවූ හැඟුම්... 

අනේක ආකාරයේ දුක් සහ සෑම දෙයකම... 

"නැවතුම" 

කයින් නැවතී සිටි අංගුලිමාලයන්ට... 

බුදු හිමියන් "ඔබ නවතින්න" යැයි පැවසූ විට... 

සැබෑ නැවතීම අංගුලිමාල වටහාගත්තා සෙයින්... 

"නවතින්න, නැවතුම, නවතිනවා"

මෙහි අර්ථය ඔබ වටහාගත් මොහොතේ පටන්ගෙන... 

ඔබගේ ගැටලු රැසක්ම නැතිවේවි... 

අන් අය වෙත ඇඟිල්ල දිගු කිරීමට අපට දහසක් හේතු ඇත 

බාහිරයේ ගැටලු දකින ඔබට 

දැවෙන්නට දුක්වෙන්නට හේතු බොහෝමයක් ගොඩනැඟෙනු ඇත 

එනිසාවෙන් අසන්න ප්‍රශ්ණය... 

"මම නවතින්නේ කවදාද???" 

ඔබගේ මනස විවර කොට ප්‍රඥාව අවධිකොට 

මෙහි ගැඹුරු අර්ථය විමසන්න... 

එවිට ඔබට සැබෑම සාමය උදාවේවි... 

සැබෑම සතුට... සැබෑම නිදහස උදාවේවි... 

ගිනිදැල් නිවුනු විට... දැවීම නතරවූ විට... 

ඔබට හමුවන්නේ නිර්වාණයයි!!! 

සැබෑම විමුක්තියයි!!!

රජිතා විදුරන්සි | කැළණිය, ශ්‍රි ලංකා